24/7
Support af IT
28.11.2017

Fornyet ISAE 3402-II erklæring er nu tilgængelig

Zentura's eksterne revision har nu færdigbehandlet den årlige ISAE erklæring, og den ligger hermed til download fra d.d.